Rehabilitacja neurologiczna – poznaj najpopularniejsze metody

Rehabilitacja neurologiczna to specjalistyczna dziedzina fizjoterapii skierowana do osób z zaburzeniami układu nerwowego. Ma na celu przywrócenie lub poprawienie funkcji ruchowych, poznawczych i sensorycznych, które zostały osłabione lub utracone w wyniku urazu mózgu, rdzenia kręgowego, chorób neurodegeneracyjnych lub innych schorzeń neurologicznych. Opiera się na różnych metodach terapeutycznych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Warto przyjrzeć im się bliżej.

Stymulacja bazalna

Metodą rehabilitacji neurologicznej, która koncentruje się na podstawowych funkcjach i doświadczeniach ciała, jest stymulacja bazalna. Okazuje się ona szczególnie skuteczna u pacjentów z poważnymi uszkodzeniami mózgu oraz u osób z głębokimi niepełnosprawnościami. Terapia ta opiera się na stymulacji zmysłów, takich jak dotyk, równowaga, węch, smak i słuch, aby pomóc pacjentom w odbudowie świadomości własnego ciała i otoczenia. Stymulacja bazalna jest często stosowana w pracy z pacjentami w śpiączce lub z głębokimi zaburzeniami świadomości.

Rehabilitacja metodą Bobath

Warto wiedzieć, że metoda Bobath jest jedną z najczęściej stosowanych technik w rehabilitacji neurologicznej. Skupia się na indywidualnym podejściu do pacjenta, biorąc pod uwagę specyfikę jego zaburzeń ruchowych. Celem tej metody jest poprawa kontroli motorycznej poprzez zredukowanie napięcia mięśniowego i nauczanie prawidłowych wzorców ruchowych. Terapia Bobath jest szczególnie skuteczna w leczeniu pacjentów po udarach mózgu, z mózgowym porażeniem dziecięcym, po urazach głowy oraz w innych stanach prowadzących do zaburzeń ruchowych.

Rehabilitacja metodą PNF

Metoda PNF to technika, która wykorzystuje naturalne wzorce ruchowe ciała w celu poprawy elastyczności, siły i koordynacji mięśniowej. Rehabilitacja PNF opiera się na wykorzystaniu reakcji proprioceptywnych, czyli bodźców związanych z odczuwaniem pozycji, ruchu i napięcia mięśniowego. Często stosowana w przypadku pacjentów po udarach, urazach mózgu i rdzenia kręgowego, a także w chorobach neurodegeneracyjnych. Poprzez specyficzne ćwiczenia, które angażują różne grupy mięśni, metoda PNF pomaga w odbudowie funkcji motorycznych i poprawie ogólnej sprawności pacjenta. O tę i więcej metod rehabilitacji neurologicznej można zapytać tutaj https://neurorehabilitacjaopole.pl/rehabilitacja-neurologiczna/. Najlepiej czerpać wiedzę od specjalistów, którzy praktykują te techniki na co dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *