Tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego – kto może je wykonać i kiedy powinno się skorzystać z jego usług?

Chyba nie ma osoby, która choć raz nie potrzebowałaby skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Wbrew pozorom istnieje bowiem wiele sytuacji, w których jego pomoc jest niezbędna. O czym dokładnie mowa? I jakie kompetencje powinien mieć taki tłumacz? Sprawdzamy!

Tłumacz przysięgły z języka angielskiego – jak można nim zostać

Każda osoba, która chce zostać tłumaczem przysięgłym musi spełnić konkretne warunki określone przez ustawę. Pierwszym z nich jest posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Konieczna jest również pełna zdolność do czynności prawnych, jak i niekaralność. Oczywiście niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego i np. angielskiego na który bądź z którego będą wykonywane tłumaczenia. Wymaga się również ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologicznym lub magisterskim na innymi kierunku połączonych z podyplomowymi studiami w zakresie tłumaczenia. Niezbędny jest również pozytywny wynik egzaminu na tłumacza przysięgłego. Jak widać po tym wytycznych, tłumaczem przysięgłym nie zostają osoby z przypadku. Proces ten jest bardziej skomplikowany, ale działa na korzyść usługodawcy, ponieważ ma pewność, że jego dokumenty zostaną odpowiednio przetłumaczone.

Tłumaczenia przysięgłe – czyli?

Tłumacz przysięgły świadczy swoje usługi w zakresie sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego np. angielskiego na język polski. Może również sprawdzić i poświadczyć tłumaczenie wykonane przez inną osobę. U tłumacza przysięgłego takiego jak https://edytawiniarskastachowicz.pl/ można uzyskać tłumaczenie: umów gospodarczych, umów spółki, dokumentów założycielskich, opinii prawnych, aktów notarialnych, odpisów z KRS, różnego rodzaju sprawozdań finansowych i pełnomocnictw. U takiego tłumacza przysięgłego można złożyć do przetłumaczenia świadectwa pracy, uzyskane dyplomy, czy też zaświadczenia urzędowe. Nie ma więc wątpliwości, że każdy w swoim życiu choć raz spotka się z koniecznością uzyskania takiego tłumaczenia np. z języka angielskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *